Back to the article Šikovná skrinka do každej miestnosti 1 / 59

28. PÄTIČKAŠiršou reliéfnou lištou vytvoríme pätičku na spodnej strane korpusu. Lišta by mala byť široká približne 3 cm s rozšírením na jednej zo strán.