Back to the article Šikovná skrinka do každej miestnosti 1 / 59

26. KORUNKAVrchnú reliéfnu korunku si vyrobíme pomocou sériovo vyrábaných líšt. Nie je nutné, aby ich šírka ladila s hrúbkou vrchného rámu.