Back to the article Šikovná skrinka do každej miestnosti 1 / 59

8. ROZMERANIE INa každom spoji dvoch dielcov budeme potrebovať štyri kontaktné body. Hĺbky dielcov si preto ryskami rozdelíme na päť polí.