Back to the article Šikovná skrinka do každej miestnosti 1 / 59

4. UPEVNENIEZlepíme a zostavíme bočné dielce. Dávame pozor na to, že pravá a ľavá strana sa líšia v umiestnení zvislých stĺpikov. Majú rôzne šírky.