Back to the article Šikovná skrinka do každej miestnosti 1 / 59

54. LEPENIE MRIEŽOKMriežky lepíme po častiach, pomáhame si pri tom montážnymi pomôckami. V našom prípade je to pravouhlý rohový blok na rovnej podložke.