Back to the article Šikovná skrinka do každej miestnosti 1 / 59

49. ROZMERANIE IIINa osadenie úchytiek si rozmeriame stredy dvierok. Pri kreslení vertikálnej rysky berieme do úvahy iba šírku latky bez lištovania.