Back to the article Šikovná skrinka do každej miestnosti 1 / 59

34. LEPENIE IIINohy ukladáme do lepidlového lôžka a zvierkujeme. Keďže zadné nožičky sú ukryté pred pohľadmi, môžeme ich ponechať v jednoduchej podobe.