14 / 23

Ako prvé priložte k stene stojky tak, aby lícovali s vyznačenými čiarami. Skontrolujte, či vo vrchnej časti správne priliehajú k šikmine. Každú stojku sme v jej vrchnej časti zrezali pod uhlom 42° podľa strešného zošikmenia.

Zdroj: Jana Komadelová
Späť na článok

Robustný nástenný policový systém, ktorý si nevyžaduje žiadne špeciálne stolárske spoje alebo konzoly na spevnenie

14 / 23