Back to the article Priestorná truhlica z preglejky 1 / 35

19. BRÚSENIEOpílené nohy dobrúsime do finálneho tvaru, tesne k predkreslenej línii. Alternatívou je použitie jemnej rašple. Foto: Milan Gigel