Back to the article Priestorná truhlica z preglejky 1 / 35

15. ŠABLÓNAVyhotovíme si šablónu, podľa ktorej budeme tvarovať spodok hotových nôh. Jednoduchý oblúk obtiahnutý krividlom bude stačiť. Foto: Milan Gigel