Back to the article Praktický skladací stolček z dreva 13 / 15

12. KOMPLETIZOVANIEZostavené časti spojíme dohromady ďalšími kolíkmi, čím získame kompletný nožnicový systém. Všetko musí hladko, ale pevne rotovať. foto: Milan Gigel