Back to the article Praktický skladací stolček z dreva 1 / 15

9. SPÁJACIE KUSYZ tyče si napílime segmenty na spájanie stoličky. Potrebujeme jeden dlhý kus na rukoväť a štyri krátke kusy na čapové spoje. foto: Milan Gigel