Back to the article Praktický skladací stolček z dreva 1 / 15

1. TYČENapílime si hranolčeky, z ktorých si vy­tvarujeme okrúhle tyče s priemerom 2 cm. Hoblíkom uberáme hmotu, pomôckou kalibrujeme priemer. foto: Milan Gigel