3 / 29

Potom odpíľte z hranolov 40 × 60 mm dva kusy dlhé 1 460 mm na zošikmené predné diely C. Pozor, oba ich konce musia byť zrezané rovnobežne, a to pod uhlom 11°. Uhol rezu si ľahko nastavíte na pokosovej píle. Miesto rezu nastaveného uhla môžete vidieť pomocou lasera.

Zdroj: Jana Komadelová
Späť na článok

Praktický etažér na pestovanie balkónoviek a priesad zeleniny zo semienok

3 / 29