Back to the article Nízky stolík z plastových rúr 1 / 10

Dosky možno upevniť objímkou okolo rúr alebo prevŕtaním dier cez rúry a priskrutkovaním. My sme ako objímku použili popruh. Foto Marian Drobnica