Back to the article Nízky stolík z plastových rúr 1 / 10

Náter farbou na plasty Konštrukciu očistíme, odmastíme, napr. technickým benzínom alebo technickým liehom, a natrieme farbou. Foto Marian Drobnica