Back to the article Nízky stolík z plastových rúr 1 / 10

Osobitne zlepíme bočné časti rámu stolíka. Natrieme lepidlom a zasunieme 90 cm dlhé rúry do jednej časti bočnej konštrukcie. Foto Marian Drobnica