Back to the article Jednoduchý drevený šatník na kolieskach 6 / 24
Zdroj: Marian Drobnica

Otvory podpierkových políc Do vyznačených bodov v policovom diele (krok č. 7) vyvŕtajte vrtákom s priemerom 5 mm otvory podpierkových políc. Otvory vŕtajte asi 80 mm od okrajov vo výške vyznačenej na schéme.

Otvory podpierkových políc Do vyznačených bodov v policovom diele (krok č. 7) vyvŕtajte vrtákom s priemerom 5 mm otvory podpierkových políc. Otvory vŕtajte asi 80 mm od okrajov vo výške vyznačenej na schéme.