Back to the article Elegantný odkladací stolík na drobnosti 1 / 19

1. VYMERANIENa okrúhlej tabuli vymeriame jej stredovú os. Pri správnom vymeraní musí byť každý trojuholník na polkružnici pravouhlý. foto: Marcela Gigelová