Back to the article Ako využiť priestor medzi chladničkou a kuchynskou linkou 16 / 27
Zdroj: Marian Drobnica

Upevnenie dorazu. Pripravené dorazové diely upevnite k bočnej stene podľa obrázka. Aby komponenty lepšie dosadli, môžete použiť gumové kladivo a skrutkovač.

Upevnenie dorazu. Pripravené dorazové diely upevnite k bočnej stene podľa obrázka. Aby komponenty lepšie dosadli, môžete použiť gumové kladivo a skrutkovač.