Back to the article 8 stoličiek z jednej preglejky!
Zdroj: Marian Drobnica

Narezanie preglejky. Následne si na doske zakreslite miesta zárezov s rozmermi 18 × 60 mm, ktorými nohy stoličky spojíte vzájomne do seba. Taktiež si na dosku zakreslite podľa legendy smer bočného zrezania nôh. Smer rezu vyznačte aj na 150 mm pásiku, čím si pripravíte štyri trojuholníky na spevnenie sedacej časti.