Back to the article 8 stoličiek z jednej preglejky!
Zdroj: Marian Drobnica

Príprava preglejky. Pri zhotovovaní nižšej stoličky si narežte preglejku na osem častí s rozmermi 600 × 600 mm. Z tohto rozmeru odrežte 150 mm pásik, ktorý použijete na podperné časti. Na zvyšnej doske si vyznačte stred dvoma na seba kolmými čiarami a pomocou pomôcky vyrobenej z kúska dreva si vyznačte kruh s polomerom 175 mm.