Back to the article Záhradná pergola s lavičkou pre dokonalý relax 9 / 21
Zdroj: Marian Drobnica

Upevnenie sedadla. Na zhotovenú zadnú časť pergoly položte dlhšou stranou sedadlo a zospodu ho upevnite na oboch stranách o nohy pergoly. Rovnako k nemu pripevnite prednú časť.

Upevnenie sedadla. Na zhotovenú zadnú časť pergoly položte dlhšou stranou sedadlo a zospodu ho upevnite na oboch stranách o nohy pergoly. Rovnako k nemu pripevnite prednú časť.