9 / 22

Upevnenie sedadla. Na zhotovenú zadnú časť pergoly položte dlhšou stranou sedadlo a zospodu ho upevnite na oboch stranách o nohy pergoly. Rovnako k nemu pripevnite prednú časť.

Zdroj: Marian Drobnica
Späť na článok

Záhradná pergola s lavičkou pre dokonalý relax

9 / 22