Back to the article Záhradná pergola s lavičkou pre dokonalý relax 13 / 21
Zdroj: Marian Drobnica

Vymeranie spojov. Medzi dve spojovacie dosky s výrezom položte dva hranoly tak, aby z každej strany boli 290 mm od ich okraja. Označte bod spájania a celý krok zopakujte ešte raz.

Vymeranie spojov. Medzi dve spojovacie dosky s výrezom položte dva hranoly tak, aby z každej strany boli 290 mm od ich okraja. Označte bod spájania a celý krok zopakujte ešte raz.