Back to the article Záhradná lavička vyrobená zo starých vyradených stoličiek 7 / 14
Zdroj: Marian Drobnica

Sedacia časť. Rovnako postupujte aj pri upevňovaní hrubších dosiek na sedaciu časť. V tomto prípade však medzi doskami ponechajte vzdialenosť najviac 5 mm. Okrajové dosky, ktoré sa opierajú o stoličkové časti, v rohoch zrežte podľa potreby.