Back to the article Záhradná lavička vyrobená zo starých vyradených stoličiek 5 / 14
Zdroj: Marian Drobnica

Spodná polička. Určite si dĺžku lavičky. Postavte oproti sebe obe zadné časti stoličiek a zmerajte vzdialenosť medzi nimi. Drevené dosky môžete položiť na stoličky, aby ste si vedeli lepšie predstaviť dĺžku lavičky. Následne upravte dĺžku dosiek na požadovaný rozmer.