Back to the article Výstavba záhradného kohútika 3 / 11

V prípade, že nedisponujeme existujúcou vodovodnou šachtou urobíme okolo vodovodnej rúry výkop do hĺbky cca 20-30 cm.  Na dne výkopu  vytvoríme podložie zo zhutneného drveného kameniva v hrúbke cca 20 cm. Na šachtu alebo na lôžko osadíme betónovú platňu do  hrubého maltového lôžka v závislosti od veľkosti šachty alebo lôžka. V našom prípade sme použili Bradstone Old Town platňu s rozmermi 60 x 60 cm. Do platne sme predom vyvŕtali otvor.  foto: SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o