Back to the article Vysádzame veľký rohový črepník 10 / 11

9. Dosypanie zeminy Po vysadení rastlín ešte raz pritlačíme substrát okolo koreňových balov, v prípade potreby dosypeme ďalší, nie však úplne po okraj nádoby. Foto: Dano Veselský