Back to the article Vysádzame veľký rohový črepník 1 / 11

5. Úpravy Po výsadbe rozchodníkovca dôkladne utlačíme substrát okolo koreňov, pričom dávame pozor, aby sme nepolámali krehké listy. Foto: Dano Veselský