Back to the article Vysádzame veľký rohový črepník 1 / 11

3. SubstrátNádobu naplníme asi do dvoch tretín univerzálnym záhradníckym substrátom. Pred použitím ho môžeme jemne navlhčiť, prípadne doň primiešame hrubozrnnejší piesok. Foto: Dano Veselský