Back to the article Vysádzame veľký rohový črepník 1 / 11

2. Ochranná vrstvaSteny vysádzanej terakotovej nádoby obložíme zvnútra špeciálnou textíliou. Tá zabráni tomu, aby sa zo substrátu rýchlejšie vyparovala voda. Foto: Dano Veselský