Back to the article Výroba originálnej detskej preliezačky z dreva 1 / 15

13. PODLAHAPrimontujeme ju krížom cez klieštiny (fošne 120 × 30 mm). Rovnako i tu používame rôznofarebný obklad – vzniknú zaujímavé dvojfarebné línie. foto: Richard Bielek