Back to the article Výroba originálnej detskej preliezačky z dreva 1 / 15

12. OKIENKAPonecháme ich, aby sa zvnútra preliezačky dalo pozerať von a naopak. Následne ešte zvrchu pripevníme laty – tak bude lezenie po bokoch bezpečné. foto: Richard Bielek