Back to the article Výroba originálnej detskej preliezačky z dreva 1 / 15

1. AKO STRECHANa zemi zložíme jednu bočnú kostru preliezačky s hrebeňom a po nadvihnutí ju podoprieme trámom (krokvou) s dĺžkou 2 m. Spojíme ju klieštinami. foto: Richard Bielek