Back to the article Výroba originálnej detskej preliezačky z dreva 1 / 15

15. KĹZAČKAZo zvyšných hranolov s rozmermi 50 × 30 mm môžeme nakoniec urobiť bočnice kĺzačky. Vrchný priečny hranol bude určený na sedenie pred spustením. foto: Richard Bielek