Back to the article Vtáčia búdka za euro 1 / 11

7. VLETOVÝ OTVORDo steny búdky vyrežeme vletový otvor pre vtáky s veľkosťou strany asi 3 cm. Foto: Husqvarna