Back to the article Vtáčia búdka za euro 1 / 11

6. VNÚTROPo vybratí klina vyrežeme drevo zvnútra ľahkým obkrúžením po vnútornom obvode kmeňa. Foto: Husqvarna