Back to the article Vtáčia búdka za euro 1 / 11

4. DNO BÚDKYZačneme zápichom. Dávame pozor, aby sme neprerezali prednú stenu búdky, ktorá je teraz v spodnej časti vodorovne upevneného dreva. Foto: Husqvarna