Back to the article Vtáčia búdka za euro 1 / 11

3. ZADNÁ ČASŤ BÚDKYVodorovný rez sa začína tzv. zápichom. Dĺžka rezu zodpovedá výške búdky. Po prerezaní sa rez spojí so spodným a vrchným rezom. Foto: Husqvarna