Back to the article Vtáčia búdka za euro 1 / 11

11. BIDIELKODo búdky vyvŕtame otvor a zatlčieme doň zašpicatený kúsok konára. Foto: Husqvarna