Back to the article Veľký úložný priestor do zimnej záhrady 1 / 35

34. ŠABLÓNYZ plošného materiálu si vytvoríme odstupové šablóny na montáž hranolčekov. My volíme jednotnú mieru 24,5 cm, ktorá vyhovuje trom debničkám v korpuse. foto: Marcela Gigelová