Back to the article Veľký úložný priestor do zimnej záhrady 1 / 35

27. UPEVNENIEPrvú z pracovných dosiek si upevníme na korpusy. Zameriame ju tak, aby jej hrany boli rovnobežné s pravouhlými líniami stolovej zostavy. foto: Marcela Gigelová