Back to the article Veľký úložný priestor do zimnej záhrady 1 / 35

21. VYMERANIEMaliarskymi páskami si na podlahe vyznačíme línie na umiestnenie korpusov. Zameriame odstup od steny, ale aj pravouhlosť línií. foto: Marcela Gigelová