Back to the article Veľký úložný priestor do zimnej záhrady 1 / 35

2. ZNAČENIECeruzkou si naznačíme montážne body pre stužujúce priečky. Na korpusoch sa ich umiestnenie rôzni, takáto príprava zamedzí chybám. foto: Marcela Gigelová