Back to the article Ukladáme vonkajšiu dlažbu 18 / 19

17. Z OBYČAJNEJ DLAŽBYAk necháme medzi kockami kónicky sa zužujúce medzery, môžeme oblúk vytvoriť aj z obyčajných dlažbových kociek. Foto: bauMax