Back to the article Ukladáme vonkajšiu dlažbu 1 / 19

15. OBLÚKYTvary oblúkov a kruhov vymeriame kolíkom a motúzom a vyznačíme ich vápnom. Foto: bauMax