Back to the article Ukladáme vonkajšiu dlažbu 1 / 19

11. ŠTIEPAČKAIdeálnym nástrojom na delenie betónovej dlažby je špeciálna štiepačka, ktorá tlakom kocku odlomí. Foto: bauMax