Back to the article Ukladáme vonkajšiu dlažbu 1 / 19

6. HUTNENIE IIPred ďalšou prácou štrkový podklad vyrovnaný do roviny opäť zhutníme. Foto: bauMax