Back to the article Ukladáme vonkajšiu dlažbu 3 / 19

2. HUTNENIE IOdkopeme prebytočnú zeminu a plochu zhutníme vibrátorom alebo ručnou ubíjačkou. Na okrajoch výkop prehĺbime, čím získame základy na obrubníky. Foto: bauMax