16 / 32

Na štít prístrešku položím jeden hrebenáč a odmeriam vzdialenosť krokvy od spodnej časti hrebenáča.

Zdroj: Lukáš Urblík
Späť na článok

Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota: 13. časť – latovanie a strešná krytina

16 / 32